Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mai 2013

 Sted: Grendehuset i Botne
Tid: Lørdag 22. juni kl 12:00.
1. Konstituering.

 • Godkjenning av innkallingen.
 • Godkjenning av sakslisten.
 • Valg av dirigent.
 • Valg av referent.
 • Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til undertegning av protokollen.
 • 2. Referat fra årsmøtet 2012
  Forslag til vedtak: ”Referatet fra årsmøtet 2012 godkjennes.”
  Referatet deles ut i papirform på møtet, men kan leses på www.korshavn-vel.no.

  3. Årsmelding fra styret.
  Forslag til vedtak: ”Årsbrev fra styret 2012 godkjennes.”

  4. Regnskap år 2012
  Regnskapet er snart ferdig revidert.  Regnskapet publiserer på hjemmesiden så snart det er ferdig. Ellers leveres regnskapet ut i papirform på årsmøtet.
  Forslag til vedtak: ”Regnskap fra årsmøtet 2012 godkjennes.”

  5. Medlemskontingent.
  Forslag til vedtak: ”Medlemskontingenten beholdes på kroner 200,-”

  6. Informasjon fra bryggestyret
  v/Dag Sundby

  7. Valg. 
  Følgende verv er på valg:

  Verv Navn Periode
  Leder Ellen Pahle Anker Ikke på valg
  Kasserer Carl Petter Swensson Velges for 2 år
  Sekretær Christian Pahle Ikke på valg
  Styremedlem Erik Johnsen Velges for 2 år
  Varamedlem Jon Omberg Velges for 1 år
  Revisor Geir Molvær Velges for 1 år
  Revisor Bjørn Wilberg Velges for 1 år
  Valgkomite Elisabeth Lokøen Velges for 1 år
  Valgkomite Arne Winther Velges for 1 år

   

  Valgkomitéens innstilling blir presentert på møtet. 

  Vel møtt!

  Vennlig hilsen

  Korshavn velforening
  Styret

  Etter avsluttet årsmøtet åpner vi for en diskusjon om planarbeid i Korshavn.

   

  Read Full Post »

  biskop i borgFra tirsdag 28. mai til søndag 2. juni er det bispevisitas i Hvaler kommune.  Under visitasen vil biskop Sommerfelt fra Borg bispedømme også besøke Frøkengården. Representanter fra foreninger i kommunen er invitert til å orientere om foreningenes arbeid.

  Read Full Post »

  Onsdag 15. mai: Siste frist for melding av saker som skal behandles på årsmøtet.blåveis

  Lørdag  15. juni kl 10: Dugnad.

  Lørdag 22. juni kl 10: Årsmøte i Grendehuset i Botne.

  Lørdag 22. juni kl 16: St. Hansfest for hele familien på sørsiden av kilen.

  Tirsdag 2. juli kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 9. juli kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 16. juli kl 18: Nabotreff på brygga

  Søndag  21. juli kl 12: Sommerkafe på Korshavnbrygga

  Tirsdag 23. juli kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 30. juli kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 6. august kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 13. august kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 20. august kl 18: Nabotreff på brygga

  Tirsdag 27. august kl 18: Nabotreff på brygga

  Søndag  6. oktober: Turdag

  Read Full Post »

  bilde_froekengaarden_001Klikk her for Frøkengårdens sommerprogram. 

  Alle arrangementer i Frøkengården er i regi av Frøkengårdens venner.

  Read Full Post »

  Aaserud bilde cp

  Arild tekst cp

  Read Full Post »

  Bjørn Lindqvist fra Pulservik har gjort en flott innsats og kan meddele oss følgende:

  En liten gla’melding!

  Etter en tids rundgang med politikere fra kommune og fylkeskommune fikk jeg i dag beskjed fra Lars Erik Haug, trafikksjef i Østfold Kollektiv om at de kommer til å opprettholde et lite busstilbud i sommer likevel, med bl.a. avganger fra Skjærhalden hverdager 06:30 og 08:30. Lørdager 08:30. Disse bruker 45 minutter til tunnellen øst etter en runde rundt øya. Retur 14:15 og 16:15

  De utarbeider i disse dager nytt rutehefte med disse tidene, i tillegg til å legge det ut på nettsidene.

  En stor takk til alle enkeltpersoner, vel og feriehjem som har sagt seg villige til å støtte oppropet om et kollektivt tilbud også utenom skoletiden. Det er også en god del jeg har vært i kontakt med som ikke har mailadresse, så spre gjerne budskapet til de dere tror vil ha nytte av det.

  Men – om dette blir en ordning også for neste år, avhenger av passasjergrunnlaget, noe som er lett registrerbart p.g.a. det nye billettsystemet.
   
  Så – bruk gjerne bussen når dere har behov/ mulighet for det!

  Styret i Korshavn Vel takker Bjørn Lingqvist for innsatsen og håper mange bruker bussen i sommer.

  Read Full Post »