Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for mars 2014

Søndag 6. juli        Åpent kl. 12:00 – 15:00bilde_froekengaarden_001
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Kl. 17:00Klassisk gitarkonsert ved Ole Martin Huse
Ole Martin Huser Olsen på Facebook
Inngangspenger for konserten kr 100,-

Søndag 13. juli       Åpent kl. 12:00 – 15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Barnas dag. Rebus, dyr og leker
Kl. 15:00      Kåseri ved Olav Aaraas, direktør Norsk Folkemuseum: 1814 i folketradisjonen

Søndag 20. juli      Åpent kl. 12:00 – 15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Kl. 15:00       Foredrag ved festningskommandant Dag Strømsæther: Krigshandlingene i 1814

Søndag 27. juli       Åpent kl. 12:00-15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Bakedag i vedfyrt ovn v/Bjørg Alette Holmen
Økologiske grønnsaker fra Korshavn Gård

Read Full Post »

redningsbøyeTilbakemelding fra Hvaler Kommune på henvendelse ang. fremdrift av reguleringsplan

Under høsten ble det klart at et er meget begrensede muligheter for flere brygger i området pga nødvendig avstand til fergekaia og til den kommunale vann- og avløpsledningen. Ettersom det må tas hensyn til VA-ledninger i sjøen og kaias funksjon som nødfergeleie blir denne plansaken komplisert. Kommunen oppfatter det slik at planarbeidet nå er stilt i bero.

Oppgraderingen av fergeleiet vil ikke påvirke en evt planprosess. Kommunen har ikke mottatt noe endelig forslag til planprogram fra konsulent/tiltakshaver, og vet derfor ikke hvilke innspill som har blitt hensyntatt. Når kommunen har mottatt planforslaget blir neste formelle skritt å få planprogrammet vedtatt i Utvalg for miljø og teknikk. Deretter må konsekvensutredningen og øvrige plandokumenter (plankart, planbestemmelser, etc) utarbeides, før disse sendes på høring. Dette ser ut til å ligge langt frem i tid.

Read Full Post »