Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for februar 2015

skisseForslag til Plan og reguleringsskisse for Korshavn Gård 25 – 19

Eierne av Syversen-eiendommen ønsker å utvikle denne til økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig til glede for grunneier, lokalbefolkning og kommune. Les hele dokumentet her. Utviklingen av eiendommer er spenstig og ambisiøs, og inkluderer forslag som:

 • Bosetting av ca 500 personer
 • Et s|entralområde med konsentrert småhusbebyggelse rundt et vann – ca 100 – 150 leiligheter
 • I ytterkant av dette ca 60 eneboliger på mindre tomter (500-700 m2)
 • Idrettsplass
 • Barnehage
 • Bilfritt område
 • Parkanlegg
 • Turstier
 • Syversengården forslås rekonstruert og brukt som hovedbase for gårdsturisme (lokalmat, overnatting og kulturopplevelser)
 • En helseklinikk med kapasitet til å kunne ta imot 36 pasienter samtidig for 2 ukers opphold inkludert et hotellbygg
 • Vinteropplagsplass for båter i kombinasjon med parkering i sommerhalvåret
 • Sterk miljøprofil
 • Økologisk landbruk
 • Pendlerbåt til byen

Read Full Post »