Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for september 2013

Her er «bobåter» uønsket

Les siste nytt om reguleringplanene i Korshavn her.

Read Full Post »

Arbeid med ny hovedvannledning

I forbindelse med ny hovedvannledning fra Fredrikstad til Hvaler har Hvaler kommune gitt Kystmiljø  som ansvarlig utførende entreprenør, tillatelse til å benytte kommunens eiendom i Korshavn til riggplass. I den anledning har de behov for midlertidig å flytte stein, blomsterkar som hindrer adkomst til området. De vil ta foto av tilstanden før fjerning og vil sette dette på plass når arbeidet er utført.

På bakgrunn av denne informasjonen fra Hvaler kommune ble det den 10.09.13 gjennomført en befaring på Korshavn brygge der Kystmiljø og  velforeningen stilte.  Fra Korshavn velforening sin side er det helt i orden at Kystmiljø disponerer hele Korshavn brygge denne høsten, det gjelder også det området vellet disponere av Statens vegvesen.

Korshavn vel har fra tidligere anleggsperioder på Korshavn brygge mange negative erfaringer. På bakgrunn i disse  ble vi enige i følgende punkter.

1.       Kystmiljø rydder opp etter seg i hele Korshavn
a.       Søppel som driver eller blåser  innover i kilen ryddes opp.
b.      Tauer som blir brukt til å knyte rør fast i land fjernes.
c.       Midlertidige moringer med tilhørende tauer og blåser  i vann fjernes
d.      Produksjonsutstyr, «rørlodd» osv, skal ikke ligge igjen på sørsiden av kilen.
2.       Korshavn vels eiendeler
a.       Benker og  krakker flyttes inn i hjørnet av plassen, og blir satt tilbake.
b.      Blomsterkasser og  rundkamp som avgrenser biltrafikken settes til siden i anleggsperioden og blir satt tilbake.
3.       Når anleggsperioden er over gjennomføres det en slutt befaring mellom Korshavn vel og Kystmiljø.

Bryggeeiere som blir berørt av dette blir kontaktet av Kystmiljø.

Read Full Post »