Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Informasjon’ Category

Referat årsmøte 2016

Korshavn velforening årsbrev 2017

 

Read Full Post »

Regnskap 2014

Regnskap 2014 finner du ved å trykke her.

Read Full Post »

Referatet finner du her:

https://korshavnvel.wordpress.com/om-foreningen/referat-fra-arsmotet-2014/

Kommentarer:  Årsmøte kommentater 2014

 

Read Full Post »

Regnskap 2013

Regnskap for 2013 finner du ved å trykke på linken under:

https://korshavnvel.files.wordpress.com/2014/06/regnskap-2013-korshavn-vel-sammendrag.pdf

Read Full Post »

Styret beklager uklarheter i innkallingen. Årsmøtet finner sted søndag 8. juni kl 10:00.

Innkalling og saksliste til Korshavn velforenings årsmøte 2014

Sted: Grendehuset i Botne
Tid: Søndag 8. juni kl 10:00.

1. Konstituering.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Godkjenning av sakslisten.
  3. Valg av dirigent.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til undertegning av protokollen.

2. Referat fra årsmøtet 2013
Forslag til vedtak: ”Referatet fra årsmøtet 2013 godkjennes.”
Referatet deles ut i papirform på møtet, men kan leses på http://www.korshavn-vel.no.

3. Årsmelding fra styret.
Forslag til vedtak: ”Årsbrev fra styret 2013 godkjennes.”

4. Regnskap år 2013
Regnskapet er ferdig revidert.  Regnskapet er publisert på hjemmesiden. Regnskapet leveres ut i papirform på årsmøtet.
Forslag til vedtak: ”Regnskap fra årsmøtet 2013 godkjennes.”

5. Medlemskontingent.
Forslag til vedtak: ”Medlemskontingenten beholdes på kroner 200,-”

6. Informasjon fra bryggestyret
v/Dag Sundby

7. Valg. 
Følgende verv er på valg:

Verv Navn Periode
Leder Ellen Pahle Anker Velges for 2 år
Kasserer Carl Petter Swensson Ikke på valg
Sekretær Christian Pahle Velges for 2 år
Styremedlem Erik Johnsen Ikke på valg
Varamedlem Jon Omberg Velges for 1 år
Revisor Geir Molvær Velges for 1 år
Revisor Bjørn Wilberg Velges for 1 år
Valgkomite Elisabeth Lokøen Velges for 1 år
Valgkomite Arne Winther Velges for 1 år

 

Valgkomitéens innstilling blir presentert på møtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Korshavn velforening
Styret

Read Full Post »

Arbeid med ny hovedvannledning

I forbindelse med ny hovedvannledning fra Fredrikstad til Hvaler har Hvaler kommune gitt Kystmiljø  som ansvarlig utførende entreprenør, tillatelse til å benytte kommunens eiendom i Korshavn til riggplass. I den anledning har de behov for midlertidig å flytte stein, blomsterkar som hindrer adkomst til området. De vil ta foto av tilstanden før fjerning og vil sette dette på plass når arbeidet er utført.

På bakgrunn av denne informasjonen fra Hvaler kommune ble det den 10.09.13 gjennomført en befaring på Korshavn brygge der Kystmiljø og  velforeningen stilte.  Fra Korshavn velforening sin side er det helt i orden at Kystmiljø disponerer hele Korshavn brygge denne høsten, det gjelder også det området vellet disponere av Statens vegvesen.

Korshavn vel har fra tidligere anleggsperioder på Korshavn brygge mange negative erfaringer. På bakgrunn i disse  ble vi enige i følgende punkter.

1.       Kystmiljø rydder opp etter seg i hele Korshavn
a.       Søppel som driver eller blåser  innover i kilen ryddes opp.
b.      Tauer som blir brukt til å knyte rør fast i land fjernes.
c.       Midlertidige moringer med tilhørende tauer og blåser  i vann fjernes
d.      Produksjonsutstyr, «rørlodd» osv, skal ikke ligge igjen på sørsiden av kilen.
2.       Korshavn vels eiendeler
a.       Benker og  krakker flyttes inn i hjørnet av plassen, og blir satt tilbake.
b.      Blomsterkasser og  rundkamp som avgrenser biltrafikken settes til siden i anleggsperioden og blir satt tilbake.
3.       Når anleggsperioden er over gjennomføres det en slutt befaring mellom Korshavn vel og Kystmiljø.

Bryggeeiere som blir berørt av dette blir kontaktet av Kystmiljø.

Read Full Post »

Styret i Korshavn velforening har sendt følgende innspill til Hvaler kommune: Innspill til reguleringsplan Korshavn fra Korshavn Vel

Read Full Post »

Husk at siste frist for innsendelse av innpill til  reguleringsplan er 9. august.

bilde 1

DSC_0027

DSC_0023

DSC_0662

Foto: Roger Becklund

Read Full Post »

Forrige helg gikk sommerkafeen av stablen, med godt oppmøte for flott økonomisk resultat. Styret takker alle som har hjulpet til med kakebaking og kaffe, innsamling av gevinster og lopper, organisering av kafeteria og utlodning og loppesalg.

Vi må også takke butikker og næringsdrivende på Hvaler for flotte gevinster:

Botne gartneriimage
Hvaler gjestegiveri
Fjordfisk AS Sjøkroken Skjærhalden
Hvaler fjordcruise
Hvaler helsekost
Hvaler golfbane AS
Galleri Emilie
Jordbærstua
Bunnpris
KIWI Skjærhalden og Vesterøy
Skjærhalden Marina
Strandkaféen
Byggamakker Skjærhalden
Cewex konditorier AS Skjærhalden
Kirkeøy blomster
Lekestua
Sporty
Helles butikk
Skomannen
Sjøbua – Skjærhalden
Råde bakeri
Bygger’n på Vesterøy
Havfruen blomster
Bambus frisør Vesterøy
Esso Vesterøy
Bademiljø Vesterøy
Apotek 1

Read Full Post »

 

Nabotreff tirsdag 16. juli 2013

Nabotreff
tirsdag 16. juli 2013

 

 

 

 

Read Full Post »

Older Posts »