Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2012

Østfold Vetanvogn Klubb vil med dette takke Korshavn Velforening for at vi fikk disponere det gamle fergeleiet til post og lunsjstopp ved årets Østfoldløp.

Dette gjorde det mulig for 42 deltagende kjøretøy å gjennomføre en tur i nydelig Hvalerlandskap. For flere var dette første gang de besøkte Hvaler og vi fikk mange positive tilbakemeldimger.

Som et lite minne vedlegges en løpsblankett.

For løpskomiteen med vennlig hilsen

Arild Heie

Read Full Post »

Nå har vi ryddet på sørsiden av kilen, laget bålplass og fraktet over griller og benker, så nå er det bare å satse på at værgudene gjør sin del av jobben.

Den gamle gressklipperen til Bjørn Wilberg har gjort en kjempejobb. Styret takker Wilberg enda en gang for denne.

NB!!! Ellers planlegger styret en fergetjeneste fra rampen og over til den andre siden. Det betyr at dere ikke trenger å gå over salta.

Vel MØTT!

Read Full Post »

Read Full Post »

Drømmeeiendom for deg med «gronne fingre».

Read Full Post »

St. Hans-fest

Styret i Korshavn vel inviterer alle medlemmer og naboer til St. Hansfest lørdag 23. juni kl 17 .

Sted: Badeplassen på sørsiden av kilen

Adkomst: Fra Frøkengården, eller over salta fra huset til Christian og Ragnhild Pahle med gummistøvler. Vis hensyn, her er det dyr som beiter.

Gjestene må ta med seg mat og drikke til seg selv og familien.

Vi håper på stort oppmøte!!!

—————————

For å gjør i stand festplassen avholdes en styre-dugnad, 16 .juni kl 12:00. Dersom noen kan hjelpe styret med å klippe ned, rydde og rake, samt frakte benker og griller over til sørsiden, setter vi stor pris på det.

Read Full Post »

Fergeleiet skal rives

Fergeleiet skal rives

Administrasjonen i Hvaler kommune har vært på befaring sammen med Veidekke AS. Resultatet av befaringen ble at tilstanden til fergeleiet i all hovedsak skyldes forfall og manglende vedlikehold.

Kommunen kan ikke se noen grunn til å beholde dette gamle fergeleiet. Veivesenet eier det «nyeste» fergeleiet og opprettholder dette som nødvendig beredskap. På denne bakgrunn vil kommunen rive det gamle fergeleiet.

Kommunene er imidlertid avhengig av at det bevilges midler til dette tiltaket og det kan tidligst skje på neste års budsjett. Kommunene har startet prosessen for å innhente kostnadsoverslag.

Inntil fergeleiet blir revet er området avstengt med rødt og hvitt stoppebånd.

Read Full Post »

Innkalling til årsmøtet 2012

Regnskap 2011

På årsmøtet vil vi vise filmen fra Korshavn med kommentarer av Lisbeth Pahle.

Read Full Post »

Anglia'n fra Korshavn

Anglia’n fra Korshavn

Dagen ble dessverre en liten skuffelse for oss Korshavnere. Vi hadde ventet i spenning på om Ford Anglia’n som hadde tilholdsted i blikkgarasjen i Korhavn i flere tiår skulle dukke opp. Det gjorde den ikke, men vi legger ut et lite bilde som viser at den fortsatt er i god stand, og håper med dette at den dukker opp på neste veteranbiltreff i Korshavn.

Likevel var det masse flotte biler i Korshan og vi gledet oss stort over besøket. Neste gang slår vi til med kaffe og vafler!

Read Full Post »

Se hele annonsen på Finn.no

Read Full Post »