Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for juni 2014

Regnskap 2013

Regnskap for 2013 finner du ved å trykke på linken under:

https://korshavnvel.files.wordpress.com/2014/06/regnskap-2013-korshavn-vel-sammendrag.pdf

Read Full Post »

Styret beklager uklarheter i innkallingen. Årsmøtet finner sted søndag 8. juni kl 10:00.

Innkalling og saksliste til Korshavn velforenings årsmøte 2014

Sted: Grendehuset i Botne
Tid: Søndag 8. juni kl 10:00.

1. Konstituering.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Godkjenning av sakslisten.
  3. Valg av dirigent.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til undertegning av protokollen.

2. Referat fra årsmøtet 2013
Forslag til vedtak: ”Referatet fra årsmøtet 2013 godkjennes.”
Referatet deles ut i papirform på møtet, men kan leses på http://www.korshavn-vel.no.

3. Årsmelding fra styret.
Forslag til vedtak: ”Årsbrev fra styret 2013 godkjennes.”

4. Regnskap år 2013
Regnskapet er ferdig revidert.  Regnskapet er publisert på hjemmesiden. Regnskapet leveres ut i papirform på årsmøtet.
Forslag til vedtak: ”Regnskap fra årsmøtet 2013 godkjennes.”

5. Medlemskontingent.
Forslag til vedtak: ”Medlemskontingenten beholdes på kroner 200,-”

6. Informasjon fra bryggestyret
v/Dag Sundby

7. Valg. 
Følgende verv er på valg:

Verv Navn Periode
Leder Ellen Pahle Anker Velges for 2 år
Kasserer Carl Petter Swensson Ikke på valg
Sekretær Christian Pahle Velges for 2 år
Styremedlem Erik Johnsen Ikke på valg
Varamedlem Jon Omberg Velges for 1 år
Revisor Geir Molvær Velges for 1 år
Revisor Bjørn Wilberg Velges for 1 år
Valgkomite Elisabeth Lokøen Velges for 1 år
Valgkomite Arne Winther Velges for 1 år

 

Valgkomitéens innstilling blir presentert på møtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Korshavn velforening
Styret

Read Full Post »