Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for oktober 2011

…men nå er den i gang igjen. Gå til «Historier fra Korshavn», og til siden «8 mm film fra Korshavn» eller trykk på linken i innlegget under.

God fornøyelse!

Read Full Post »

Vi har  vært så heldige og fått tak i en gammel film fra Korshavn. Opptakene har blitt gjort av familien Övergaard.  Gå til «Historier fra Korshavn» og klikk på linken og les det som Margit Övergaard selv skriver om filmen.  Her finner du også en oversikt over de personene og stedene som vi har greid å identifisere.

Klikk her for å se på filmen


Read Full Post »

Utbyggere ønsker å rive den gamle butikken og erstattet den med et leilighetshus. Under leilighetshuset er det tenkt et underjordisk parkerings- og lageranlegg. Det er tenkt oppført en ny storkiosk nede på kaia med tilhørende bryggeanlegg og drivstoffutsalg.

For øvrig vil det bli utarbeidet en helhetlig plan for hele havnebassenget med tanke på å få til en mer effektiv utnyttelse av arealene til småbåthavn med nødvendige arealer til led. Det er tenkt tilrettelagt for noe mer bebyggelse på ”Svanen” i tillegg til parkering og båtopplag.

I denne forbindelse skal det utarbeides en konsekvensutredning for Bølingshavn. Merknader til planprogrammet kan rettes til Per André Hansen landskapsarkitekter as, postboks 528, 1612 Fredrikstad. E-post: pat@lark.no innen 4. november 2011.

Forslag til planprogram finner du her: http://www.hvaler.kommune.no/Documents/Plan_og_miljo/2011/planprogam_Bolingshavn.pdf

Read Full Post »

Det kan man vel trygt si nå som nattefrosten har vært her. 

Det føles lenge siden sommerkafeen gikk av stabelen, men vi tar oss likevel tid til et lite tilbakeblikk på sommerens høydepunkt i Korshavn. På tross av dårlig vær var oppmøtet stort, humøret utmerket, og salget gikk strålende.

Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle næringsdrivende på Hvaler som bidro med premie til utloddingen. STOR takk til dere alle.

Ellers oppfordrer vi alle medlemmene til å begynne innsamlingen av lopper til neste års sommerkafe.

Read Full Post »