Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Nyheter’ Category

Meld deg på

Hvaler Bredbånd AS bygger ut fibernett til alle bebodde øyer på Hvaler Utbyggingen skjer område for område og alle innbyggere, hytteeiere og bedrifter får tilbud om å koble seg på. Fremdriften er avhengig av antall bestillinger i et områder. Jo flere som melder seg på, jo raskere vil området prioriteres.   ALLE SOM ØNSKER AT KORSHAVN PRIORITERES MÅ MELDE SIN INTERESSE til Hvaler Bredbånd AS her.

Fiber

Fiber sender signaler via lys – i lysets hastighet. Dette gjør det mulig å sende enorme informasjonsmengder ekstremt hurtig. I tillegg er det stabilt og sikkert. Og med fibernett kan hele familien streame og laste ned svære file samtidig uten at det stopper opp eller hakker. Kort sagt: Fibernett er fremtiden internett.

Fritt valg

Man kan selv bestemme hvilken leverandør man vil ha. Fibernettet blir åpent – altså konkurrerer alle tjenesteleverandører på samme vilkår. Vil man ha Internett fra en tilbyder, TV fra en annen og telefoni fra en tredje får du det.

Les mer om Hvaler Bredbånd AS

 

Read Full Post »

Sauer på Salta

Nå er ti sauer på plass på Salta. Det setter vi stor pris på for nå er det like før hele Salta begynner å gro igjen. Det er så vidt man kan skimte sauene i sivet.

sauer på salta

Read Full Post »

Bryggekiosk

Nå er det endelig kiosk i Korshavn igjen!

Den er åpen hver dag hele juli fra kl 10 – 17.

Kiosk i Korshavn

Read Full Post »

skisseForslag til Plan og reguleringsskisse for Korshavn Gård 25 – 19

Eierne av Syversen-eiendommen ønsker å utvikle denne til økonomisk og samfunnsmessig bærekraftig til glede for grunneier, lokalbefolkning og kommune. Les hele dokumentet her. Utviklingen av eiendommer er spenstig og ambisiøs, og inkluderer forslag som:

 • Bosetting av ca 500 personer
 • Et s|entralområde med konsentrert småhusbebyggelse rundt et vann – ca 100 – 150 leiligheter
 • I ytterkant av dette ca 60 eneboliger på mindre tomter (500-700 m2)
 • Idrettsplass
 • Barnehage
 • Bilfritt område
 • Parkanlegg
 • Turstier
 • Syversengården forslås rekonstruert og brukt som hovedbase for gårdsturisme (lokalmat, overnatting og kulturopplevelser)
 • En helseklinikk med kapasitet til å kunne ta imot 36 pasienter samtidig for 2 ukers opphold inkludert et hotellbygg
 • Vinteropplagsplass for båter i kombinasjon med parkering i sommerhalvåret
 • Sterk miljøprofil
 • Økologisk landbruk
 • Pendlerbåt til byen

Read Full Post »

redningsbøyeTilbakemelding fra Hvaler Kommune på henvendelse ang. fremdrift av reguleringsplan

Under høsten ble det klart at et er meget begrensede muligheter for flere brygger i området pga nødvendig avstand til fergekaia og til den kommunale vann- og avløpsledningen. Ettersom det må tas hensyn til VA-ledninger i sjøen og kaias funksjon som nødfergeleie blir denne plansaken komplisert. Kommunen oppfatter det slik at planarbeidet nå er stilt i bero.

Oppgraderingen av fergeleiet vil ikke påvirke en evt planprosess. Kommunen har ikke mottatt noe endelig forslag til planprogram fra konsulent/tiltakshaver, og vet derfor ikke hvilke innspill som har blitt hensyntatt. Når kommunen har mottatt planforslaget blir neste formelle skritt å få planprogrammet vedtatt i Utvalg for miljø og teknikk. Deretter må konsekvensutredningen og øvrige plandokumenter (plankart, planbestemmelser, etc) utarbeides, før disse sendes på høring. Dette ser ut til å ligge langt frem i tid.

Read Full Post »

Fergeleier rustes opp

Siste nytt om fergeleiet i Korshavn leser du  her.

Read Full Post »

Hus til salgs

Enebolig til salgs i Korshavn finner du her.

Read Full Post »

Her er «bobåter» uønsket

Les siste nytt om reguleringplanene i Korshavn her.

Read Full Post »

Fredrikstad blad 16. august 2013

Ørret kan stanse båthavn 3

Read Full Post »

Her finner du Varsel om oppstart og Planprogram.

Innspill kan sendes som e-post til postmottak@hvaler.kommune.no eller som brev til Hvaler kommune v/avd. plan, Storveien 32 1684 Skjærhalden.

Frist for uttalelse: 09.08.13

Styret i Korshavn Velforening oppfordrer alle grunneiere og privatpersoner i Korshavn om å sende innspill til kommune.  Send også kopi til styret i velforeningen styret@korshavn-vel.no

Read Full Post »

Older Posts »