Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Archive for the ‘Informasjon’ Category

Etter årsmøtet den 22. juli hadde vi en diskusjon ang. den nyoppstartede reguleringplanen for Korshavn. Et forsøk på å oppsummere denne diskusjonen har blitt sendt ut på e-post til alle som var på årsmøtet og som vi har e-postadressen til. Dersom du ønsker å komme på denne listen må du sende oss en mail: styret@korshavn-vel.no.

Vi ble enige om å ha et nytt møte i løpet av sommeren og styret kaller derfor inn til møte:

Tirsdag 23. juli kl 18:00 på Svanen

i Bølingshavn 

Read Full Post »

Referat fra årsmøtet 2013 finner du her.

Regnskapssammendrag fra 2012 finner du her.

Read Full Post »

Vi fikk dessverre ikke booket Grendehuset i Botne i tide så årsmøtet finner derfor sted i Bølingshavn.

Read Full Post »

 Sted: Grendehuset i Botne
Tid: Lørdag 22. juni kl 12:00.
1. Konstituering.

 • Godkjenning av innkallingen.
 • Godkjenning av sakslisten.
 • Valg av dirigent.
 • Valg av referent.
 • Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til undertegning av protokollen.
 • 2. Referat fra årsmøtet 2012
  Forslag til vedtak: ”Referatet fra årsmøtet 2012 godkjennes.”
  Referatet deles ut i papirform på møtet, men kan leses på www.korshavn-vel.no.

  3. Årsmelding fra styret.
  Forslag til vedtak: ”Årsbrev fra styret 2012 godkjennes.”

  4. Regnskap år 2012
  Regnskapet er snart ferdig revidert.  Regnskapet publiserer på hjemmesiden så snart det er ferdig. Ellers leveres regnskapet ut i papirform på årsmøtet.
  Forslag til vedtak: ”Regnskap fra årsmøtet 2012 godkjennes.”

  5. Medlemskontingent.
  Forslag til vedtak: ”Medlemskontingenten beholdes på kroner 200,-”

  6. Informasjon fra bryggestyret
  v/Dag Sundby

  7. Valg. 
  Følgende verv er på valg:

  Verv Navn Periode
  Leder Ellen Pahle Anker Ikke på valg
  Kasserer Carl Petter Swensson Velges for 2 år
  Sekretær Christian Pahle Ikke på valg
  Styremedlem Erik Johnsen Velges for 2 år
  Varamedlem Jon Omberg Velges for 1 år
  Revisor Geir Molvær Velges for 1 år
  Revisor Bjørn Wilberg Velges for 1 år
  Valgkomite Elisabeth Lokøen Velges for 1 år
  Valgkomite Arne Winther Velges for 1 år

   

  Valgkomitéens innstilling blir presentert på møtet. 

  Vel møtt!

  Vennlig hilsen

  Korshavn velforening
  Styret

  Etter avsluttet årsmøtet åpner vi for en diskusjon om planarbeid i Korshavn.

   

  Read Full Post »

  is i kilenDa det fortsatt er mye is i kilen legges ikke utriggerne til fellesbryggeanlegge ut på påskeaften som vanlig. Følg med for mere informasjon.

  Read Full Post »

  skøyteis i korshavnKorshavn IL har trådt til og en mengde frivillige har blitt mobilisert. Ildsjelene har håndmåket og håndkostet slik at vi har fått en suveren isflate. I tre helger på rad har det vært full aktivitet på isen.  I skrivende stund laver snøen ned, men de frivillige ildsjelene har ikke gitt opp håpet om en flott skøyteis neste helg heller.

  Read Full Post »

  Styret hadde planer om en turdag søndag 19. august. Dessverre ser vi oss nødt til å avlyse denne, men planlegger å komme sterkere  tilbake til høstferien. Vi benytter samtiding anledningen til å minne om et tidligere turforslag som vi har omtalt her på nettsiden, og oppfordere alle til å ta en tur rundt Myra på eget initiativ. God tur!

  Read Full Post »

  Vi har blitt nødt til å skifte lås på båtrampen. Alle rampemedlemmer vil få ny nøkkel ved innlevering av den gamle.

  Vennligst kontakt Christian Pahle, Korshavn 17.

  Styret beklager bryderiet dette medfører.

  Read Full Post »

  Mange har sikker lagt merke til de nye benkene som står ved lekeplassen. Disse skal plasseres på badeplassen på sørsiden. Vi jobber stadig med badeplassen, og håper at dent kommer til å bli flittig brukt i løpet av sommeren. Vi tar gjerne i mot hjelp til å få fraktet de over, og til å holde det ryddig.

  Read Full Post »

  Kanskje du kan hjelpe til med noe av dette:

  • Reparere badebryggen? Har du noen potonger liggende som du ikke trenger?
  • Olje benker på brygga
  • Fjerne furu og bjørk på sitteplassen på brygga
  • Klippe gress på sørsiden av kilen
  • Olje huskestativet på lekeplassen
  • Kutte ned busker ved lekeplassen
  • Spa sandkasse
  • Få tak i gevinster til utlodding på sommerkafeen
  • Kafeteriavakt i Frøkengården på åpne søndager i juli
  • SKAFFE LOPPER TIL SOMMERKAFEEN

  Ta gjerne kontakt dersom det er noe du kan hjelpe til med: styret@korshavn-vel.no

  Påskeaften ble utriggerne sjøsatt. Kun en bolt falt i vannet og kun en person måtte bade.

   

   

   

   

   

   

  I påsken gravde vi opp siv på sørsiden. Vi håper å ha fått opp mesteparten av røttene, og selv om noe skulle vokse opp igjen bør det jo være mindre enn det var. Dette er et skritt på veien til en flott badeplass.

  Read Full Post »

  « Newer Posts - Older Posts »