Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Referatet finner du her:

https://korshavnvel.wordpress.com/om-foreningen/referat-fra-arsmotet-2014/

Kommentarer:  Årsmøte kommentater 2014

 

Sommerkafé

Sommmerkafé på Korshavnbrygga søndag 20. juli kl 12 – 15.

 – Salg av kaffe, vafler og kake
– Loppemarked
– Utloddning
– Fiskekonklurranse for barn

VELKOMMEN!!!!

PS! Vi tar gjerne imot lopper!!

Regnskap 2013

Regnskap for 2013 finner du ved å trykke på linken under:

https://korshavnvel.files.wordpress.com/2014/06/regnskap-2013-korshavn-vel-sammendrag.pdf

Styret beklager uklarheter i innkallingen. Årsmøtet finner sted søndag 8. juni kl 10:00.

Innkalling og saksliste til Korshavn velforenings årsmøte 2014

Sted: Grendehuset i Botne
Tid: Søndag 8. juni kl 10:00.

1. Konstituering.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Godkjenning av sakslisten.
  3. Valg av dirigent.
  4. Valg av referent.
  5. Valg av 2 stemmeberettigede medlemmer til undertegning av protokollen.

2. Referat fra årsmøtet 2013
Forslag til vedtak: ”Referatet fra årsmøtet 2013 godkjennes.”
Referatet deles ut i papirform på møtet, men kan leses på http://www.korshavn-vel.no.

3. Årsmelding fra styret.
Forslag til vedtak: ”Årsbrev fra styret 2013 godkjennes.”

4. Regnskap år 2013
Regnskapet er ferdig revidert.  Regnskapet er publisert på hjemmesiden. Regnskapet leveres ut i papirform på årsmøtet.
Forslag til vedtak: ”Regnskap fra årsmøtet 2013 godkjennes.”

5. Medlemskontingent.
Forslag til vedtak: ”Medlemskontingenten beholdes på kroner 200,-”

6. Informasjon fra bryggestyret
v/Dag Sundby

7. Valg. 
Følgende verv er på valg:

Verv Navn Periode
Leder Ellen Pahle Anker Velges for 2 år
Kasserer Carl Petter Swensson Ikke på valg
Sekretær Christian Pahle Velges for 2 år
Styremedlem Erik Johnsen Ikke på valg
Varamedlem Jon Omberg Velges for 1 år
Revisor Geir Molvær Velges for 1 år
Revisor Bjørn Wilberg Velges for 1 år
Valgkomite Elisabeth Lokøen Velges for 1 år
Valgkomite Arne Winther Velges for 1 år

 

Valgkomitéens innstilling blir presentert på møtet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen

Korshavn velforening
Styret

Søndag 6. juli        Åpent kl. 12:00 – 15:00bilde_froekengaarden_001
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Kl. 17:00Klassisk gitarkonsert ved Ole Martin Huse
Ole Martin Huser Olsen på Facebook
Inngangspenger for konserten kr 100,-

Søndag 13. juli       Åpent kl. 12:00 – 15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Barnas dag. Rebus, dyr og leker
Kl. 15:00      Kåseri ved Olav Aaraas, direktør Norsk Folkemuseum: 1814 i folketradisjonen

Søndag 20. juli      Åpent kl. 12:00 – 15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Kl. 15:00       Foredrag ved festningskommandant Dag Strømsæther: Krigshandlingene i 1814

Søndag 27. juli       Åpent kl. 12:00-15:00
Omvisning, salg av kaffe, vafler og loddsalg
Bakedag i vedfyrt ovn v/Bjørg Alette Holmen
Økologiske grønnsaker fra Korshavn Gård

redningsbøyeTilbakemelding fra Hvaler Kommune på henvendelse ang. fremdrift av reguleringsplan

Under høsten ble det klart at et er meget begrensede muligheter for flere brygger i området pga nødvendig avstand til fergekaia og til den kommunale vann- og avløpsledningen. Ettersom det må tas hensyn til VA-ledninger i sjøen og kaias funksjon som nødfergeleie blir denne plansaken komplisert. Kommunen oppfatter det slik at planarbeidet nå er stilt i bero.

Oppgraderingen av fergeleiet vil ikke påvirke en evt planprosess. Kommunen har ikke mottatt noe endelig forslag til planprogram fra konsulent/tiltakshaver, og vet derfor ikke hvilke innspill som har blitt hensyntatt. Når kommunen har mottatt planforslaget blir neste formelle skritt å få planprogrammet vedtatt i Utvalg for miljø og teknikk. Deretter må konsekvensutredningen og øvrige plandokumenter (plankart, planbestemmelser, etc) utarbeides, før disse sendes på høring. Dette ser ut til å ligge langt frem i tid.

Her kommer drikkevannet

Ferdig i løpet av året

Fergeleier rustes opp

Siste nytt om fergeleiet i Korshavn leser du  her.

Hus til salgs

Enebolig til salgs i Korshavn finner du her.

Vi har en leser som lurer på om noen i Korshavn kjenner til et kor som kalte seg KORSHAMNS-JENTENE ? Han har fått tak i en gammel kassett med koret og har lagt den på CD. De synger kristne sanger.  Han har også et bilde av de syv jentene som sitter på en båt.

Skulle du vite noe om Korshamns-jentene hadde det vært fint om du kunne ta kontakt med Per Klever,  pklever@online.no
Tlf: 41170193 / 38256112.

Styret er selvsalgt også interessert i å høre hvordan det går med denne saken.